Fabrics | Page 3 | Oficina Inglesa
Apply

Stoffe

135
OFI-2852
Preis pro Meter:
£60 plus MwSt.
Material:
100% Cotton
Typ:
Unifarben
Order Sample
OFI-2852
OFI-2851
Preis pro Meter:
£60 plus MwSt.
Material:
100% Cotton
Typ:
Unifarben
Order Sample
OFI-2851
OFI-2850
Preis pro Meter:
£60 plus MwSt.
Material:
100% Cotton
Typ:
Unifarben
Order Sample
OFI-2850
OFI-2846
Preis pro Meter:
£73 plus MwSt.
Material:
100% Linen
Typ:
Unifarben
Order Sample
OFI-2846
OFI-2845
Preis pro Meter:
£73 plus MwSt.
Material:
100% Linen
Typ:
Unifarben
Order Sample
OFI-2845
OFI-2844
Preis pro Meter:
£73 plus MwSt.
Material:
100% Linen
Typ:
Unifarben
Order Sample
OFI-2844
OFI-2842
Preis pro Meter:
£73 plus MwSt.
Material:
100% Linen
Typ:
Unifarben
Order Sample
OFI-2842
OFI-2837
Preis pro Meter:
£73 plus MwSt.
Material:
100% Linen
Typ:
Unifarben
Order Sample
OFI-2837
OFI-2722
Preis pro Meter:
£60 plus MwSt.
Material:
100% Polyester
Typ:
Unifarben
Order Sample
OFI-2722
OFI-2720
Preis pro Meter:
£60 plus MwSt.
Material:
100% Polyester
Typ:
Unifarben
Order Sample
OFI-2720
OFI-2715
Preis pro Meter:
£60 plus MwSt.
Material:
100% Polyester
Typ:
Unifarben
Order Sample
OFI-2715
OFI-2714
Preis pro Meter:
£60 plus MwSt.
Material:
100% Polyester
Typ:
Unifarben
Order Sample
OFI-2714
OFI-2708
Preis pro Meter:
£60 plus MwSt.
Material:
100% Polyester
Typ:
Unifarben
Order Sample
OFI-2708
OFI-2707
Preis pro Meter:
£60 plus MwSt.
Material:
100% Polyester
Typ:
Unifarben
Order Sample
OFI-2707
OFI-2578
Preis pro Meter:
£67 plus MwSt.
Material:
100%PL TREVIRA CS
Typ:
Unifarben
Order Sample
OFI-2578